REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG W CENTRUM MAKIJAŻU PERMANENTNEGO POLASZEK

§1 Przeciwwskazania do wykonania zabiegów

Art.1 Przeciwwskazania do wykonania zabiegów opublikowane są na stronie www.centrumpolaszek.pl oraz udostępniane są klientom na każdą prośbę.

Art.2 Klient umawiając się na zabieg oświadcza, że przeciwwskazania do wykonania zabiegów jego nie dotyczą.

Art.3 Podczas zabiegu klient zobowiązuje się do odpowiedzi zgodnie z prawdą na pytania dotyczące jego stanu zdrowia oraz do niezatajania żadnych ważnych informacji.

Art.4 Rezerwujący jest zobowiązany do podania informacji nt. ewentualnego wcześniejszego makijażu permanentnego w obrębie planowanego zabiegu (konieczność załączenia zdjęcia podczas rezerwacji).

§2 Rezerwacja terminów na zabiegi

Art.1 Rezerwacja terminu na zabiegi odbywa się za pośrednictwem połączenia głosowego lub SMS pod numerem 730 999 179, wiadomości prywatnej na stronie firmowej na Facebooku facebook.com/cmpkarolinapolaszek lub Instagramie @polaszekpermanentny . Wszelkie inne formy komunikacji uznaje się za nieważne i niewiążące.

Art.2 Rezerwujący zobowiązuje się do przekazania swoich autentycznych danych osobowych (imię i nazwisko) oraz aktualnego numeru kontaktowego.

Art.3 Rezerwacja terminu wiąże się z koniecznością uiszczenia zadatku w kwocie 200 zł na wskazany podczas rezerwacji numer rachunku bankowego w ciągu 24h od momentu złożenia rezerwacji. Oczywiście wpłacony zadatek jest zaliczany na poczet wykonywanego zabiegu. Poterminowe wpłaty będą tylko akceptowane w przypadku dalszej aktualności zarezerwowanego terminu.

Art.4 Wpłacony zadatek w całości traktowany jest zgodnie z Art. 394. K.C. nawet jeśli został dobrowolnie wpłacony w większej kwocie niż ta, o którą został poproszony klient.

Art.5 Zadatek wpłacany jest na konkretny termin, konkretny zabieg i przez konkretną osobę. Nie ma możliwości przepisania kwoty na inny termin, inny zabieg lub inną osobę.

Art.6 Powyższe przepisy mają również zastosowanie w przypadkach losowych i chorobach.

Art.7 Jeżeli zabieg z jakiegoś powodu nie może być wykonany np. ze względu na zatajenie faktu o stanie zdrowia, o wcześniejszym makijażu permanentnym lub nieporozumienia odnośnie wyglądu estetycznego makijażu – zadatek przepada.

Art.8 W trosce o dobro i bezpieczeństwo klienta Centrum Polaszek zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.

Art.9 Dowód wpłaty zadatku zostaje wydany na wizycie po wykonanym zabiegu. W przypadku rezygnacji z zabiegu, można go odebrać osobiście w siedzibie firmy.

Art.10 Zakup vouchera/bonu podarunkowego w formie internetowej lub tradycyjnej – jakakolwiek kwota wpłacona w lokalu lub na wskazane podczas zamówienia konto bankowe traktowana jest w całości jako zadatek i traktowana jest zgodnie z Art. 394. K.C. Bon nie podlega wymianie na gotówkę, natomiast można przepisać go na dowolną inną osobę (warunek brak wcześniejszego makijażu permanentnego oraz przeciwskazań do wykonania zabiegu) lub wykorzystać na dowolny inny zabieg z oferty Centrum Polaszek.

Art.11 Centrum Makijażu Permanentnego Polaszek zastrzega sobie możliwość dowolnego przekładania terminów wizyt zabiegów podstawowych oraz korekt.

Art.12 Klient ma obowiązek potwierdzić swoją obecność w zaplanowanym terminie w odpowiedzi na prośbę o potwierdzenie wysłane za pośrednictwem SMS. Nie potwierdzenie wizyty skutkuje anulowaniem terminu oraz wpłacony zadatek przepada.

§3 Przygotowanie do zabiegu

Art.1 Co najmniej 24h przed zabiegiem nie spożywaj alkoholu ani środków przeciwbólowych – zabiegi wykonywane są przy pomocy specjalistycznych znieczuleń.

Art.2 W przypadku makijażu permanentnego ust 3 dni przed zabiegiem oraz 3 dni po zabiegu należy zażywać tabletki Heviran 800mg zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli masz skłonności do opryszczki kuracja ta jest bezwzględnie konieczna.

§4 Przebieg zabiegu makijażu permanentnego

Art.1 Na wizytę przychodzimy 15 minut przed planowaną godziną zabiegu. Nie tolerujemy spóźnień. Ponad 15 minutowe spóźnienie uniemożliwia wykonanie zabiegu i wiążę się ze stratą wpłaconego zadatku na rzecz Centrum Makijażu Permanentnego Polaszek.

Art.2 Podczas zabiegu w gabinecie przebywają jedynie osoba wykonująca zabieg, pracownik Centrum Makijażu Permanentnego Polaszek oraz klient/ka.

Art.3 Czas wykonania zabiegu jest orientacyjny. Oznacza to, że nie zawsze wchodzimy do gabinetu o umówionej godzinie. Proszę zorganizować sobie pół godziny więcej na wizytę.

Art.4 Zabieg makijażu permanentnego (nowy zabieg) składa się z 2 spotkań – pigmentacji podstawowej + tzw. korekty (płatna zgodnie z cennikiem). W przypadku nie wykonania korekty nie gwarantujemy oczekiwanego efektu i klientowi nie przysługuje reklamacja usługi.

Art.5 Po odświeżeniu zwykle nie wykonuje się korekty. Jeśli jest potrzebna dodatkowa korekta, wówczas jej koszt to 200 zł – do 3 miesięcy po zabiegu odświeżającym.

Art.6 Termin pierwszej korekty umawiany jest minimum po 30 dniach po zabiegu podstawowym. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za długie terminy oczekiwania w przypadku zmiany terminu oraz upływ czasu.

§5 Poprawa starego/wcześniejszego makijażu permanentnego

Art.1 Centrum Makijażu Permanentnego nie podejmuje się przykrywania starych makijaży permanentnych wykonanych niezgodnie z zasadami wizażu bez wcześniejszego laserowego usunięcia.

Art.2 W przypadku przykrywania/odświeżania starych makijaży zgodnych z zasadami wizażu Centrum Makijażu Permanentnego Polaszek nie ponosi odpowiedzialności za efekt ostateczny.

Art.3 Jeśli posiadasz wcześniejszy makijaż permanentny przed złożeniem rezerwacji na termin prześlij zdjęcie i umów się na konsultację.

Art.4 W przypadku braku spełnienia oczekiwań po zabiegu makijażu permanentnego pieniądze za wykonaną pracę nie zostaną zwrócone.

§6 Zasady zabiegów panujące podczas pandemii COVID-19

Art.1 Do lokalu przychodzimy w pojedynkę bez osób towarzyszących.

Art.2 Obowiązkowo myjemy ręce i je dezynfekujemy po czym ubieramy jednorazowe rękawiczki.

Art.3 Do zabiegu ubieramy również maseczkę jednorazową, jeśli przyszłaś w swojej również ją zmień.

Art.4 Wszystkie w/w jednorazowe artykuły higieniczne udostępniane są bezpłatnie przez Centrum Polaszek

Art.5 Ponowne ustalenie terminu wizyty odwołanej przez Centrum Polaszek w związku z COVID-19, możliwe jest tylko jednokrotnie bez poniesienia opłaty.

Art.6 Opłata za kolejne ustalenie terminu wizyty wynosi 200 zł.