REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG W CENTRUM MAKIJAŻU PERMANENTNEGO POLASZEK

§1 Przeciwwskazania do wykonania zabiegów

Art.1 Przeciwwskazania do wykonania zabiegów opublikowane są na stronie www.centrumpolaszek.pl oraz udostępniane są klientom na każdą prośbę.

Art.2 Klient umawiając się na zabieg oświadcza, że przeciwwskazania do wykonania zabiegów jego nie dotyczą.

Art.3 Podczas zabiegu klient zobowiązuje się do odpowiedzi zgodnie z prawdą na pytania dotyczące jego stanu zdrowia oraz do niezatajania żadnych ważnych informacji.

§2 Rezerwacja terminów na zabiegi

Art.1 Rezerwacja terminu na zabiegi odbywa się za pośrednictwem połączenia głosowego lub SMS pod numerem 730 999 179, wiadomości prywatnej na stronie firmowej na facebooku facebook.com/cmpkarolinapolaszek lub maila pod adres info@centrumpolaszek.pl. Wszelkie inne formy komunikacji uznaje się za nieważne i niewiążące.

Art.2 Rezerwujący zobowiązuje się do przekazania swoich autentycznych danych osobowych (imię i nazwisko), aktualnego numeru kontaktowego oraz informacji nt. ewentualnego wcześniejszego makijażu permanentnego w obrębie planowanego zabiegu (konieczność załączenia zdjęcia podczas rezerwacji).

Art.3 Rezerwacja terminu wiąże się z koniecznością uiszczenia zadatku w kwocie 200 zł na wskazany podczas rezerwacji numer rachunku bankowego najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia rezerwacji. Oczywiście wpłacony zadatek jest zaliczany na poczet wykonywanego zabiegu. Poterminowe wpłaty będą tylko akceptowane w przypadku dalszej aktualności zarezerwowanego terminu.

Art.4 Wpłacony zadatek traktowany jest zgodnie z Art. 394. K.C. nawet jeśli został dobrowolnie wpłacony w większej kwocie niż ta, o którą został poproszony klient.

Art.5 Przypadki losowe i choroby – zadatek nie przepada pod warunkiem poinformowania do minimalnie 3 dni przed planowanym zabiegiem.

Art.6 Zadatek przepada w przypadku odwoływania wizyt w weekend tj. sobota lub niedziela bez względu na powód (zwłaszcza dot. wizyt zaplanowanych na poniedziałek). Gabinet pracuje w dniach pon-pt w związku z czym niemożliwe jest uzupełnienie powstałej w wyniku odwołania luki w grafiku.

Art.7 W przypadku nie poinformowania podczas rezerwacji terminu o wcześniejszym makijażu permanentnym w obrębie planowanego zabiegu wpłacony zadatek przepada.

Art.8 Zadatek jest bezzwrotny i nie jest przepisywany na inna osobę. Zadatek ma formę konsultacji. Jeżeli zabieg z jakiegoś powodu nie może być wykonany np. ze względu na zatajenie faktu o stanie zdrowia, o wcześniejszym makijażu permanentnym lub nieporozumienia odnośnie wyglądu estetycznego makijażu zadatek przepada. Termin zabiegu można przepisać tylko raz z zachowaniem zadatku.

W trosce o dobro klienta i bezpieczeństwo mam prawo do odmowy wykonania zabiegu.

Art.9 Zadatek przepisywany jest na kolejną wizytę tylko w momencie spełnienia powyższych warunków oraz kiedy odwołanie wizyty nie powoduje dezorganizacji pracy gabinetu.

Art.10 Dowód wpłaty zadatku zostaje wydany na wizycie po wykonanym zabiegu. W przypadku rezygnacji z zabiegu, można go odebrać osobiście w siedzibie firmy.

Art.11 Zakup vouchera/bonu podarunkowego w formie internetowej lub tradycyjnej – jakakolwiek kwota wpłacona na wskazane podczas zamówienia konto bankowe traktowana jest jako zadatek i traktowana jest zgodnie z Art. 394. K.C. Bon nie podlega wymianie na gotówkę, natomiast można przepisać go na dowolną inną osobę (warunek brak wcześniejszego makijażu permanentnego oraz przeciwskazań do wykonania zabiegu) lub wykorzystać na dowolny inny zabieg z oferty Centrum Polaszek.

Art.12 Centrum Makijażu Permanentnego Polaszek zastrzega sobie możliwość dowolnego przekładania terminów wizyty tylko w przypadkach losowych lub z powodów szkoleniowych podnoszących kwalifikacje pracowników.

Art.13 Klient ma obowiązek potwierdzić swoją obecność w zaplanowanym terminie w odpowiedzi na prośbę o potwierdzenie wysłane za pośrednictwem SMS. Nie potwierdzenie wizyty skutkuje anulowaniem terminu oraz wpłacony zadatek przepada.

§3 Przygotowanie do zabiegu

Art.1 Co najmniej 24h przed zabiegiem nie spożywaj alkoholu ani środków przeciwbólowych – zabiegi wykonywane są przy pomocy specjalistycznych znieczuleń.

Art.2 W przypadku makijażu permanentnego ust 3 dni przed zabiegiem oraz 3 dni po zabiegu należy zażywać tabletki Heviran 800mg zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli masz skłonności do opryszczki kuracja ta jest bezwzględnie konieczna.

Art.3 W przypadku makijażu permanentnego ust lub kresek proszę o przybycie 30 minut przed planowanym zabiegiem na znieczulenie.

§4 Przebieg zabiegu makijażu permanentnego

Art.1 Na wizytę przychodzimy punktualnie. Nie tolerujemy spóźnień. Ponad 15 minutowe spóźnienie uniemożliwia wykonanie zabiegu i wiążę się ze stratą wpłaconego zadatku na rzecz CMP Karoliny Polaszek.

Art.2 Podczas zabiegu w gabinecie przebywają jedynie osoba wykonująca zabieg, pracownik Centrum Makijażu Permanentnego Polaszek oraz klient/ka.

Art.3 Czas wykonania zabiegu jest orientacyjny. Oznacza to, że nie zawsze wchodzimy do gabinetu o umówionej godzinie. Proszę zorganizować sobie pół godziny więcej na wizytę.

Art.4 Zabieg makijażu permanentnego (nowy zabieg) składa się z 2 spotkań – pigmentacji podstawowej + tzw. korekty (bezpłatna do 3 miesięcy po zabiegu podstawowym).

Art.5 Po odświeżeniu nie wykonuje się korekty. Jeśli jest potrzebna dodatkowa korekta, wówczas jej koszt to 200 zł – do 3 miesięcy po zabiegu odświeżającym.

Art.7 Korekta wykonana po upływie 3 miesięcy od zabiegu podstawowego jest odpłatna w kwocie 200 zł.

Art.8 Każda kolejna dodatkowa korekta jest odpłatna w kwocie 200 zł.

Art.9 Termin pierwszej korekty umawiany jest bezpośrednio po zakończonym zabiegu podstawowym. W interesie klienta jest dopilnowanie terminów korekty, aby był on bezpłatny. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za długie terminy oczekiwania w przypadku zmiany terminu oraz upływ czasu.

§5 Poprawa starego/wcześniejszego makijażu permanentnego

Art.1 Centrum Makijażu Permanentnego nie podejmuje się przykrywania starych makijaży permanentnych wykonanych niezgodnie z zasadami wizażu bez wcześniejszego laserowego usunięcia.

Art.2 W przypadku przykrywania/odświeżania starych makijaży zgodnych z zasadami wizażu Centrum Makijażu Permanentnego Polaszek nie ponosi odpowiedzialności za efekt ostateczny.

Art.3 Jeśli posiadasz wcześniejszy makijaż permanentny przed złożeniem rezerwacji na termin prześlij zdjęcie i umów się na konsultację.

Art.4 W przypadku braku spełnienia oczekiwań po zabiegu makijażu permanentnego pieniądze za wykonaną pracę nie zostaną zwrócone.

§6 Zasady zabiegów panujące podczas pandemii COVID-19

Art.1 Do lokalu przychodzimy w pojedynkę bez osób towarzyszących.

Art.2 Obowiązkowo myjemy ręce i je dezynfekujemy po czym ubieramy jednorazowe rękawiczki.

Art.3 Do zabiegu ubieramy również maseczkę jednorazową, jeśli przyszłaś w swojej również ją zmień.

Art.4 Wszystkie w/w jednorazowe artykuły higieniczne udostępniane są bezpłatnie przez Centrum Polaszek

Art.5 Ponowne ustalenie terminu wizyty odwołanej przez Centrum Polaszek w związku z COVID-19, możliwe jest tylko jednokrotnie bez poniesienia opłaty.

Art.6 Opłata za kolejne ustalenie terminu wizyty wynosi 200 zł.