REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG W CENTRUM MAKIJAŻU PERMANENTNEGO POLASZEK

§1 Przeciwwskazania do wykonania zabiegów

Art.1 Przeciwwskazania do wykonania zabiegów opublikowane są na stronie www.centrumpolaszek.pl oraz udostępniane są klientom na każdą prośbę.

Art.2 Klient umawiając się na zabieg oświadcza, że przeciwwskazania do wykonania zabiegów jego nie dotyczą.

Art.3 Podczas zabiegu klient zobowiązuje się do odpowiedzi zgodnie z prawdą na pytania dotyczące jego stanu zdrowia oraz do niezatajania żadnych ważnych informacji.

§2 Rezerwacja terminów na zabiegi

Art.1 Rezerwacja terminu na zabiegi odbywa się za pośrednictwem połączenia głosowego lub SMS pod numerem 730 999 179, wiadomości prywatnej na stronie firmowej na facebooku facebook.com/cmpkarolinapolaszek lub maila pod adres info@centrumpolaszek.pl. Wszelkie inne formy komunikacji uznaje się za nieważne i niewiążące.

Art.2 Rezerwujący zobowiązuje się do przekazania swoich autentycznych danych osobowych (imię i nazwisko), aktualnego numeru kontaktowego oraz informacji nt. ewentualnego wcześniejszego makijażu permanentnego w obrębie planowanego zabiegu (konieczność załączenia zdjęcia podczas rezerwacji).

Art.3 Rezerwacja terminu wiąże się z koniecznością uiszczenia zadatku w kwocie 200 zł na wskazany podczas rezerwacji numer rachunku bankowego najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia rezerwacji. Oczywiście wpłacony zadatek jest zaliczany na poczet wykonywanego zabiegu. Poterminowe wpłaty będą tylko akceptowane w przypadku dalszej aktualności zarezerwowanego terminu.

Art.4 Wpłacony zadatek traktowany jest zgodnie z Art. 394. K.C.

Art.5 Przypadki losowe – pod warunkiem poinformowania do minimalnie 3 dni przed planowanym nowym zabiegiem. Nie dotyczy korekt.

Art.6 W przypadku nie poinformowania podczas rezerwacji terminu o wcześniejszym makijażu permanentnym w obrębie planowanego zabiegu wpłacony zadatek przepada.

Art.7 Zadatek jest bezzwrotny i nie jest przepisany na inna osobę. Zadatek ma formę konsultacji. Jeżeli zabieg z jakiegoś powodu nie może być wykonany np. ze względu na zatajenie faktu o stanie zdrowia, o wcześniejszym makijażu permanentnym lub nieporozumienia odnośnie wyglądu estetycznego makijażu zadatek przepada. Termin zabiegu można przepisać tylko raz z zachowaniem zadatku.

W trosce o dobro klienta i bezpieczeństwo mam prawo do odmowy wykonania zabiegu.

Art.8 Dowód wpłaty zadatku zostaje wydany na wizycie po wykonanym zabiegu. W przypadku rezygnacji z zabiegu, można go odebrać osobiście w siedzibie firmy.

Art.9 Centrum Makijażu Permanentnego Polaszek zastrzega sobie możliwość dowolnego przekładania terminów wizyty tylko w przypadkach losowych lub z powodów szkoleniowych podnoszących kwalifikacje pracowników.

Art.10 Klient ma obowiązek potwierdzić swoją obecność w zaplanowanym terminie wg harmonogramu:
wizyty zaplanowane na poniedziałek – najpóźniej do poprzedzającego piątku do godz.13:00
wizyty zaplanowane na wtorek-piątek – najpóźniej do poprzedzającego poniedziałku do godz.13:00
Nie potwierdzenie wizyty skutkuje anulowaniem terminu oraz wpłacony zadatek przepada.

§3 Przygotowanie do zabiegu

Art.1 Co najmniej 24h przed zabiegiem nie spożywaj alkoholu ani środków przeciwbólowych – zabiegi wykonywane są przy pomocy specjalistycznych znieczuleń.

Art.2 W przypadku makijażu permanentnego ust 3 dni przed zabiegiem oraz 3 dni po zabiegu należy zażywać tabletki Heviran 800mg zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli masz skłonności do opryszczki kuracja ta jest bezwzględnie konieczna.

Art.3 W przypadku makijażu permanentnego ust lub kresek proszę o przybycie 30 minut przed planowanym zabiegiem na znieczulenie.

§4 Przebieg zabiegu makijażu permanentnego

Art.1 Na wizytę przychodzimy punktualnie. Nie tolerujemy spóźnień. Ponad 15 minutowe spóźnienie uniemożliwia wykonanie zabiegu i wiążę się ze stratą wpłaconego zadatku na rzecz CMP Karoliny Polaszek.

Art.2 Podczas zabiegu w gabinecie przebywają jedynie osoba wykonująca zabieg, pracownik Centrum Makijażu Permanentnego Polaszek oraz klient/ka.

Art.3 Czas wykonania zabiegu jest orientacyjny. Oznacza to, że nie zawsze wchodzimy do gabinetu o umówionej godzinie. Proszę zorganizować sobie pół godziny więcej na wizytę.

Art.4 W cenę makijażu permanentnego wliczone są 2 spotkania – pigmentacja podstawowa + tzw. korekta.

Art.5 Korektę wykonujemy po około miesiącu po zabiegu podstawowym i jest to jedyna bezpłatna wizyta.

Art.6 Korekta wykonana po upływie 3 miesięcy od zabiegu podstawowego jest odpłatna.

Art.7 Każda kolejna dodatkowa korekta jest traktowana jako odświeżenie naszego makijażu.

Art.8 Termin pierwszej korekty umawiany jest po zakończonym zabiegu bądź po wysłaniu zdjęcia i załączonej swojej opinii według ustaleń z osobą wykonującą zabieg.

§5 Poprawa starego/wcześniejszego makijażu permanentnego

Art.1 Centrum Makijażu Permanentnego nie podejmuje się przykrywania starych makijaży permanentnych wykonanych niezgodnie z zasadami wizażu bez wcześniejszego laserowego usunięcia.

Art.2 W przypadku przykrywania/odświeżania starych makijaży zgodnych z zasadami wizażu Centrum Makijażu Permanentnego Polaszek nie ponosi odpowiedzialności za efekt ostateczny.

Art.3 Jeśli posiadasz wcześniejszy makijaż permanentny przed złożeniem rezerwacji na termin prześlij zdjęcie i umów się na konsultację.

Art.4 W przypadku braku spełnienia oczekiwań po zabiegu makijażu permanentnego pieniądze za wykonaną pracę nie zostaną zwrócone.